R ilə data analitikası

Müəllim:
Ayaz Həsənli
Bölmə
0 Şərh
250 AZNQeydiyyat

Kurs detalları

Auditoriya: MS Exceli orta səviyyədə bilənlər üçün nəzərdə tutulub. Həmçinin Data Science, Data Analitikası, Biznes Analitikası, İnsan Resurslarının Analitikası sahəsində karyerasını qurmaq istəyənlər və işləyən işçilər üçün.
Qısa xülasə: R proqramlaşdırma dili vasitəsilə daha az vaxta hesabatları hazırlamaq, daha geniş formalı vizuallaşdırma, kod oxuma bacarığı, müəyyən statistik analizlər və s. öyrədiləcək

Əhatə olunacaq müvzular:

  1. R studio ilə tanışlıq, dataların import və export edilməsi
  2. R paketləri ilə tanışlıq, çox işlənən paketlərin istifadəsi
  3. Kod yazmadan vizuallaşdırma etmək
  4. MS Excel və R studio Pivot table fərqləri
  5. Bir sıra statistik funksiyalar (mean,mode, median, standard kənarlaşma və s.)
  6. Boxplot qrafiki ilə tanışlıq
  7. Missing value (N/A) dəyərlərin əvəz olunması silinməsi və s.
  8. Shiny Dashboard ilə tanışlıq