Əhatə olunacaq mövzular :

  • Gündəlik işlərdə daha yüksək sürət və vaxta qənaət;
  • Mürəkkəb hesabatların ən qısa vaxtda hazırlanması;
  • Hesablamaların və hesabatların avtomatlaşdırılması;
  • Biznesin mövcud durumunu hesabatlarda görmə imkanı;
  • Böyük verilənlər üzərində işləmək imkanı;
  • Mürəkkəb funksiyaları yazmaqla hesablama işlərini dahada asanlaşdırmaq.

Qiymət:

Dərs saatı:

258 AZN

32 saat