Əhatə olunacaq müvzular:

 • Macros ilə tanışlıq və ilkin istifadə.
 • VBA pəncərəsi və alt menyuları ilə tanışlıq.
 • Müxtəlif obyektlər (Workbooklar, Sheet-lər, Range-lərvəs.) əmrlərin icrası.
 • İf, Elseİf, And, Select Case şərt əmrlərindən istifadə.
 • Variables(dəyişkənlər) vasitəsi ilə obyekt və əmrlərin tanıdılması.
 • For Next, Do Loop və digər Loop-ların(döngü) istifadəsi.
 • MsgBox və İnputBox-dan istifadə.
 • Event prosedurlar vasitəsi ilə əmrlərin dinamik istifadəsi.
 • UserForm-lardan istifadə və proqramın terface-lərin hazırlanması.
 • VBA vasitəsi ilə Excelin digər ofis proqramları ilə əlaqəsinin qurulması.
 • Macro Security.

Qiymət:

Dərs saatı:

338 AZN

24 saat