Auditoriya:

 Excel-ə üzrə iş həyatında istifadə olunan ən mühüm funksiyaları ilkin səviyyədən advanced səviyyəyə qədər öyrənmək istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur .

Əhatə olunacaq müvzular:

  • PowerQuery haqqında ilkin biliklər və menyular ilə tanışlıq.
  • Müxtəlif mənbələrdən məlumatların dinamik əldəedilməsi,fərqli cədvəllərin birləşdirilməsi və ilkinemalı.
  • M-dili ilə Power Query-də funksiyaların tətbiq edilməsi.
  • PivotTable-dan istifadəetməklə hesabatların hazırlanması.
  • Hesabat nəticələrinin Chart-lar vasitəsi ilə  vizuallaşdırılması

Qiymət:

Dərs saatı:

249 AZN

24 saat