Əhatə olunacaq mövzular :

Data bazanı düzgün strukturlaşdırmaq

Verilənlər Bazasının düzgün dizayn/tərtib edilməsi

Verilənlər Bazasında hesabatların hazırlanması

Verilənlərin analizi üçün sadə və mürəkkəb sorğuların yazılması

Verilənlər üzərində müxtəlif SQL funksiyalarının tətbiq edilməsi

Qiymət:

Dərs saatı:

500 AZN

32 saat