Cube Messenger

Cube Academy olaraq fəaliyyətimiz yalnızca təlimlərlə məhdud deyil.Xidmətlərimiz təlimlərlə yanaşı kiçik bizneslərə dəstək məqsədi ilə peşəkar proqramları əvəz edə biləcək alternativ həllər təklif etməkdir.

Hazırladığımız “Cube Messenger ” vasitəsi ilə heç bir əlavə proqramdan istifadə etmədən sadəcə EXCEL üzərindən eyni anda bazanızda olan yüzlərlə müştəriyə WHATSAPP MESAJ və ya OUTLOOK MAIL göndərə bilərsiniz. Mesaj və mail sayında, həmçinin mətnlərdə istifadə olunan simvol sayında heç bir limit yoxdur. Əlavə olaraq mətn mesajlarla yanaşı şəkil və ya fayl göndərmək imkanı var.

Satış və anbar proqramlarının hazırlanması.

İnsan resursları proseslərinin avtomatlaşdırılması.

Hesabatların hazırlaması və statistik analizlərin aparılması.

Proseslərin (istehsal və xidmət sahələrində) izəniləbilirliyinin təşkil edilməsi.